ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ERP ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Χαρακτηριστικά

 Μερικά από τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:


 Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ