ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ERP ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Περισσότερο από ένα Πρόγραμμα Λογισμικού


 

Το Soft1 300 προσεγγίζει όλους τους τομείς της επιχείρησης. Εξετάζει τη σχέση μεταξύ τους και οδηγεί στη βέλτιστη συνολική λειτουργία. Ο σχεδιασμός αυτός επιτρέπει στο Soft1 300 να υιοθετεί τις καλύτερες ιδέες και επιχειρηματικές πρακτικές πάνω σε οποιοδήποτε γενικό ή κλαδικό ζήτημα των σύγχρονων επιχειρήσεων. Με το Soft1 300 η επιχείρηση μπορεί να εντάξει οτιδήποτε θέλει στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα. Χωρίς κενά ανάμεσα στις διαδικασίες, χωρίς ενδιάμεσα «δορυφορικά» προγράμματα και χωρίς διπλοκαταχωρήσεις κερδίζει χρόνο και απόδοση απ' όλες τις λειτουργίες.

 

Το Soft1 ERP είναι ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων με ουσιαστική CRM λειτουργικότητα, χωρίς επικαλύψεις.