ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ERP ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Εργαλεία - FacilitiesSoft1 Reporting / BI Tools

Soft1 Report Generator - Basic, Soft1 Report Generator - Advanced, Soft1 ReportGenerator - Templates, Clik View Analyzer [Οι εφαρμογές Soft1, εκτός από τα Soft1 Reporting Tools, ενσωματώνουν ισχυρά εργαλεία Business Intelligence και ανάλυσης δεδομένων με "κύβους"]


Soft1 Customization Tools

Soft1 Basic Tools: Soft1 Additional Fields (Πεδία & Αθροιστές), Soft1 Screen Designer (Σχεδιασμός οθονών)

Soft1 Database Designer: Soft1 DD/Fields (προσθήκη πεδίων RDBMS), Soft1 DD/Tables (προσθήκη πινάκων RDBMS), Soft1 Επιχειρησιακά Παραστατικά & Objects

Soft1 Script Technologies: Soft1 Script Engines (VB, Java), Soft1 Script Builder (Soft1 Script Language)

Soft1 ALERT Systems & Remote Server: Soft1 Alert, Soft1 Remote Server

 

Usage Facilities

Customisation Run Time Rights, e-Support Rights