ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ERP ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Crm & Erp

Λύσεις σε ενοποιημένο περιβάλλον.

Πληθαίνουν συνεχώς οι λύσεις CRM που υλοποιούνται μέσω του πληροφοριακού συστήματος Soft1.

Στις λύσεις μας υιοθετήθηκε από την αρχή η άποψη ότι οι CRM εφαρμογές λειτουργούν καλύτερα όταν είναι πλήρως ενταγμένες στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα του οργανισμού.

Για τις CRM λύσεις η SoftOne αξιοποιεί την ενότητα - πλατφόρμα Business Processes, ενότητα που είναι επιλέξιμη και πλήρως ενταγμένη στον κορμό των συστημάτων Soft1 300 & Soft1 ERP. Κατ' αυτό τον τρόπο, οι λύσεις της SoftOne αξιοποιούν πλήρως τα στοιχεία Συναλλασσομένων, Εργαζομένων, Αποθήκης, Υπηρεσιών, Δαπανών, Έργων, Μέσων, Συμβάσεων, Κόστους & Χρόνου (που ούτως ή άλλως τηρούνται στις διάφορες ενότητες του συστήματος).

Η δυσλειτουργικότητα που επιτυγχάνεται είναι ασύγκριτη καθώς το σύστημα λειτουργεί πολύ γρήγορα, προσομοιώνοντας ακριβέστερα την επιχείρηση του πελάτη και χωρίς να απαιτείται καμία διασύνδεση με εξωτερικές εφαρμογές. H επιχειρησιακή πληροφόρηση συνδυάζεται με την εμπορική και την οικονομική σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, προσφέρεται στη διοίκηση της επιχείρησης άριστη εικόνα των λειτουργιών και διαδικασιών, πλήρως αποτιμημένων.

Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο η SoftOne επιλύει με δραστικό τρόπο ζητήματα job costing σε όλες τις ενέργειες που διαχειρίζεται το σύστημα. Αυτό επιτυγχάνεται από τις πληροφορίες που προσφέρει η ενότητα Μισθοδοσίας, που είναι επίσης ενταγμένη στο κεντρικό σύστημα!


Μέχρι σήμερα με το Soft1 έχουν υλοποιηθεί ποικίλες λύσεις CRM Πωλήσεων, Υποστήριξης Πελατών αλλά και μικτές, κυρίως σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αλλά και εμπορικές που επιθυμούν την οργάνωση των τμημάτων Marketing & Πωλήσεων ή/και των τεχνικών τους τμημάτων.
Η ενότητα Business Processes του Soft1, εκτός από την εφαρμογή της σε θέματα CRM, έχει χρησιμοποιηθεί και για ένα ευρύ φάσμα άλλων εφαρμογών (διαχείρισης πρωτοκόλλου, αρχείων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ζητημάτων Διαχείρισης Προσωπικού, συνδέσεων με συστήματα ωρομέτρησης ή τηλεφωνικά κέντρα, γραφείων κίνησης / οχημάτων, web traffic, ερευνών marketing), δημιουργώντας λύσεις που πάντα έχουν το πλεονέκτημα ότι λειτουργούν σε ενιαίο περιβάλλον με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης και σαν αναπόσπαστο μέρος του.

Στη SoftOne αναγνωρίζουμε ότι η επιχείρησή σας είναι μοναδική και ότι μπορεί να είναι πραγματικά δύσκολο να «ταιριάξει» σε συγκεκριμένη, προκαθορισμένη διαδικασία. Ωστόσο, έχουμε διαπιστώσει ότι παρόλο που οι επιχειρήσεις μπορεί να έχουν διαφορετικές προσδοκίες (φιλοδοξίες, στόχους, στρατηγική), τα θέματα που αντιμετωπίζουν ομάδες επιχειρήσεων και οι ιδιοκτήτες τους είναι συχνά παρόμοια. Χάρη στην τεχνολογία ανάπτυξής του το Soft1 εγκαθίσταται τόσο σε εταιρίες με απλές απαιτήσεις όσο και σε επιχειρήσεις γεμάτες ιδιαιτερότητες. Είναι κατάλληλο για μεγάλες πολυεθνικές και ομίλους εταιριών, μικρές και μεγάλες εμπορικές εταιρίες, για μικρές μεταποιητικές μονάδες ή εργοστασιακά συγκροτήματα, επιχειρήσεις franchise και αλυσίδες καταστημάτων, καθιερωμένες ή νέες και για μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις υπηρεσιών.

Οι εφαρμογές Soft1 δημιουργούν ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα, όπου τα δεδομένα καταχωρούνται μόνο μία φορά και η πληροφορία αξιοποιείται από όλες τις σχετικές ενότητες. Αυτό σώζει χρόνο και πόρους, ενώ αυξάνει την ακρίβεια των πληροφοριών, την κοινή αντίληψη και την αποτελεσματικότητα των χειριστών.

Οι Γενικές Οδηγίες Χειρισμού αφορούν σε όλες τις ενότητες του λογισμικού και σας υποδεικνύουν πως μπορείτε να πλοηγηθείτε στις διάφορες επιλογές και εργασίες και πως να δείτε και να δημιουργήσετε βασικές αναφορές.Για οδηγίες χειρισμού που αφορούν σε συγκεκριμένη ενότητα, δείτε τους Βασικούς Οδηγούς Χειρισμού.

Επιπλέον, για να διευκολύνουμε τη χρήση των εφαρμογών Soft1 αναπτύσσουμε κείμενα βοήθειας που περιλαμβάνουν περισσότερα από 500 θέματα, με τεκμηρίωση για 1.500 περίπου εργασίες και ειδικό πρόσθετο κείμενο βοήθειας για 15.000 πεδία. Το αρχείο βοήθειας εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα θέματα, οδηγίες και flash video.

Παράλληλα με την ανάπτυξη θεμάτων σε γενικό επίπεδο, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην τεκμηρίωση διαδικασιών που εκτελούνται σε βήματα, με τη δημιουργία αναλυτικών κατά περίπτωση οδηγιών που είναι διαθέσιμες στη θεματική ενότητα «Πως μπορώ..» του αρχείου βοήθειας. Επιπλέον, για τη γρήγορη και εύκολη ανεύρεσή τους, όλες οι οδηγίες έχουν κατηγοριοποιηθεί στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες που ανήκουν.
Οι προδιαγραφές του field help κρύβουν μοναδικές καινοτομίες. Το field help, εκτός από την τρέχουσα βοήθεια που προσφέρει, αποτελεί και ένα μηχανισμό 15.000 πυλών προς το σχετικό κεφάλαιο της κεντρική τεκμηρίωσης.


 


Γενικά, για να έχετε άμεσα βοήθεια:

Σε εργασία

Πιέστε [F1]
Γενικό πλήκτρο βοήθειας σε οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής που καλεί το σχετικό κείμενο βοήθειας

Σε πεδίο

Πιέστε [Shift]+[F1]
Συνδυασμός πλήκτρων που εφαρμόζεται στο πεδίο για προβολή βοήθειας σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο (field help). Παράλληλα, σας επιτρέπει να έχετε άμεση πρόσβαση μέσω hyperlink στα σχετικά κεφάλαια του αρχείου τεκμηρίωσης

Αν είστε προχωρημένος χρήστης
Shift]+[Ctrl]+[F12]

Συνδυασμός πλήκτρων που εφαρμόζεται στο πεδίο για πλήρη τεχνική τεκμηρίωση κάθε πεδίου (χειρισμός επί του πεδίου)

Τεκμηρίωση Συναρτήσεων

Αναλυτική τεκμηρίωση των διαθέσιμων συναρτήσεων.