ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ERP ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Τεχνικά Θέματα

Η SoftOne αναπτύσσει εφαρμογές ανοικτής αρχιτεκτονικής που επικοινωνούν άμεσα και απρόσκοπτα με τα συστήματα τρίτων κατασκευαστών που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση για τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων. Έτσι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην αξιοποίηση ηλεκτρονικών ή μηχανικών συστημάτων προκειμένου η επιχείρηση να βελτιώσει την οργάνωση και την αποδοτικότητά της.


Ακόμη, ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής ώστε να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες τεχνολογίες με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται ιδιαίτερα απαιτητικά συστήματα για να λειτουργήσουν οι εφαρμογές Soft1. Πριν από οποιαδήποτε σχετική επένδυση, χρήσιμο είναι να δείτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές σε hardware και λειτουργικά συστήματα, ώστε η μηχανογραφική σας εγκατάσταση να έχει ικανοπιοητική απόδοση.