ERP ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Μεθοδολογία Υλοποίησης

 

1. Προσδιορισμός και ανάλυση των λειτουργικών και ποιοτικών προδιαγραφών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Μοντέλο Δεδομένων της συγκεκριμένης εταιρείας.
2. Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού από την εταιρεία.
3. Εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.
4. Παραμετροποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.
5. Μεταφορά στοιχείων από υπάρχοντα συστήματα εάν αυτή απαιτείται.
6. Από κοινού με τον πελάτη, αναλυτικός σχεδιασμός της εκπαίδευσης στις νέες διαδικασίες και το νέο πληροφοριακό σύστημα, όλων των υπαλλήλων της εταιρείας του, των εμπλεκομένων με θέματα που άπτονται του Πληροφοριακού Συστήματος.
7. Δοκιμή και τελικός έλεγχος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος σε όλα τα στάδια και τα υποσυστήματά του μέχρι την είσοδό του στην παραγωγική διαδικασία.

 

Σημαντικότατο ρόλο στην επιτυχία κάθε έργου παίζουν οι υπηρεσίες που συνοδεύουν το έργο. Στο σημείο αυτό η εμπειρία της CD SOFT στην παροχή υπηρεσιών στο χώρο της πληροφορικής επί 15 χρόνια θα είναι καθοριστική. Οι προβλεπόμενες υπηρεσίες καλύπτουν το σύνολο της λειτουργίας ενός ERP και συγκεκριμένα τα στάδια Εγκατάστασης, Πιλοτικής λειτουργίας, Εκπαίδευσης, Παραγωγικής Λειτουργίας και Συντήρησης.

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω, υπάρχει στην εταιρεία ένα επιτελείο άριστα καταρτισμένων τεχνικών και εκπαιδευτών οι οποίοι αναλαμβάνουν:

1. την εκπαίδευση των χρηστών των πελατών στις εγκατεστημένες εφαρμογές της εταιρείας μέσα από οργανωμένα σεμινάρια,

2. την παροχή κάθε είδους άμεσης τεχνικής βοήθειας (τηλεφωνικής και επιτόπου) και υποστήριξης για την απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών.